• Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αθηνών.
  • Personal & Weight Trainer (ΑF Studies).