Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Ειδικότητα : Πετοσφαίριση

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια των ΤΕΦΑΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πρόγραμμα “¨Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Προπονητική Αθλοπαιδιών”
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια των ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα “Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής”
Συνέδρια και Σεμινάρια
  • 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Ε.Γ.Β.Ε.
  • 25TH Seminar Aerobic, dance & step – sports show by I.A.F.A.
  • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Personal Training, Lifestyle Coaching & Εναλλακτικές μορφές άσκησης by North Academy of Fitness (Bosu, aqua aerobic, gymstick, pilates, yoga).
  • Συνέδριο Ιατρικής της Άθλησης.
  • Σεμινάριο Pilates, Yoga και άλλες μορφές άθλησης από την Π.Ε.Π.Γ.Α.Σ.
  • Σεμινάριο Pilates by Studio-one.
  • Σεμινάριο PNF by Studio-one.
  • 1st International Series of Courses for Volleyball Coaches and Physical Trainers
  • 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Ε.Γ.Β.Ε.
  • 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού