Τεντωθείτε…..!!!
     Οι διατάσεις αποτελούν το πιο σημαντικό ρόλο της προπόνησης μας, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του προγράμματος μας!
ImageGen
Με τις διατάσεις προετοιμάζουμε τους μύες για την άσκηση και τους κάνουμε πιο ικανούς και δραστήριους!
     Σε όλα τα αθλήματα, οι διατάσεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρολό. Συμβάλλουν στη βελτίωση της επίδοσης, στην ευλυγισία, στο συγχρονισμό κινήσεων, στο κυκλοφορικό σύστημα, στο να χαλαρώνει το σώμα, στο να πέφτουν οι παλμοί και να αποφεύγεται η καταπόνηση των μυών και των αρθρώσεων. Ο κύριος σκοπός των διατάσεων είναι η επανάκτηση του φυσιολογικού εύρους τροχιάς μιας άρθρωσης, η διατήρηση της ελαστικότητας μαλακών μορίων που υπάρχουν γύρω από την άρθρωση, ούτος ώστε να επέρχεται η ευλυγισία στο σώμα.
     Η ευλυγισία του σώματος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για κάθε αθλητική δραστηριότητα, γιατί συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης του αθλούμενου, αλλά και γιατί μειώνει τις πιθανότητες τραυματισμού.
Είδη διατάσεων:
• Στατικές, όταν έχουμε διατήρηση μιας θέσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να προκληθεί η επιμήκυνση ή τέντωμα στην συγκεκριμένη γυμναζόμενη μυϊκή ομάδα.
• Κινητικές, όταν έχουμε ρυθμικά επαναλαμβανόμενες κινήσεις όπως οι διπλώσεις, οι ταλαντεύσεις ή οι αναπηδήσεις. Έχουν το μειονέκτημα ότι είναι χρονοβόρες και επιπλέον οι περισσότεροι τις εκτελούν λάθος με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.
• Παθητικές, ο ασκούμενος διατείνει τις μυϊκές ομάδες που θέλει με την βοήθεια κάποιου συνασκούμενου ή προπονητή.
• Ενεργητικές, ο ασκούμενος μόνος του, παίρνει την κατάλληλη θέση για το τέντωμα της μυϊκής ομάδας που θέλει. Το εύρος της διάτασης αυξάνεται σταδιακά και παραμένει στην τελική θέση για μερικά δευτερόλεπτα.
• Ενεργητικές υποβοηθούμενες, όταν μετά από ενεργητική διάταση επέλθει μια δύναμη που να εντείνει τη διάταση.
• Ιδιοδεκτικής νευρομυικής διευκόλυνσης (PNF). Παρουσιάστηκε επίσημα για πρώτη φορά το 1982 από τον Σουηδό ορθοπεδικό Sven Andres Solveborn. Οι έρευνες για αυτόν τον τύπο διάτασης είχαν ξεκινήσει από το 1946 στο Ινστιτούτο Kebab-Kaiser. Οι διατάσεις P.N.F. περιλαμβάνουν ενεργό συστολή του μυός πριν από το τέντωμα. Σήμερα η μέθοδος αυτής της διάτασης θεωρείτε από τις πλέον προχωρημένες και αποτελεσματικές. Για να εκτελεστεί σωστά χρειάζεται εξωτερική βοήθεια εξειδικευμένου ανθρώπου που γνωρίζει ή ακόμα και φυσικοθεραπευτή.

πηγή: mylady.gr

 Γκίκα Ευαγγελία ,

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής / Personal Trainer

Δασκάλα στο Ghyta Yoga School